VEIKLOS SRITYS IR TIKSLAI

Pagrindinė Akademijos veiklos sritis — sportas.

Akademijos tikslai:

  • Plėtoti kūno kultūrą ir sportą, organizuoti gyventojų poilsį;
  • Vykdyti vaikų,   jaunių,   jaunimo   ir suaugusiųjų  sportininkų optimalų bendrąjį ir specia1ųjį fizinį rengimą, orientavimą į vieną ar kitą sporto šaką;
  • Siekti rezultatų sportininko pasirinktoje sporto šakoje;
  • Nuosekliai didinti pratybų, krūvių ir sporto varžybų mastą;
  • Dalyvauti ir organizuoti miesto, regiono, šalies ir tarptautinius renginius;
  • Pritaikyti šiuolaikinius sporto mokslo laimėjimus siekiant aukštų sporto rezultatų;
  • Nuolat ieškoti talentingų sportininkų, vykdyti  jų atranką ir dalyvauti kuriant sportui gabių vaikų ugdymo sistemą;
  • Skatinti įsijungti į aktyvią sportinę veiklą turinčius fizinę negalią specialiųjų poreikių žmones;
  • Sudaryti sąlygas kūno kultūros ir sporto plėtotei įvairaus amžiaus žmonėms pagal pomėgius;
  • Sudaryti sąlygas sportuojantiems reguliariai mankštintis.