Projektai

Šiuo metu vykdomi projektai:

KL

Projektas „Šeimos LOGOritmas“

08.6.1-ESFA-V-911-04-0009

Projekto „Šeimos LOGOritmas“ tikslas – darbingų gyventojų ir jų šeimos narių savimotyvacijos stiprinimas per aktyvų laisvalaikį, mokymą(si) kartu, siekiant efektyvių asmenybės tobulėjimo pokyčių ir įsitraukimo į visuomeninį gyvenimą bei darbo rinką. Projekto partnerių susitikimo metu aptartos projekto veiklos, tikslai, uždaviniai, tolimesni veiksmai ir gairės.

Tikslinė grupė – darbingi gyventojai ir jų šeimos nariai, kurie dėl įvairių priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu (36 asm.).

Projekto partneriai:

  • Socialinės integracijos centras – projekto pareiškėjas.
  • Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyrius.
  • Asociacija „Ekosistemų apsaugos centras“.
  • Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademija.

Projekto veiklos:

  • Šeimos sportas – erdvė pozityvių santykių kūrimui.
  • Informacijos apie socialines paslaugas Šiaulių m. sklaida ir tarpininkavimas jas gaunant.
  • Mokymai „Aktyvi pozicija ir verslumo gebėjimų plėtotė karjeros projektavime“.
  • Individualus profesinis konsultavimas.
  • Savanorių mokymai „Įprasmink savo gyvenimą savanoriaudamas“.
  • Renginiai „Socialinis žadintuvas“.

 

Kontaktai: integracija@gmail.com, +37068445105

…………………………………………………………………………………….

Anksčiau vykdyti projektai:

2010 m. sausio mėnesį Šiaulių apskrityje pradėtas vykdyti tarptautinis projektas “Paliesk kamuolį-paliesk gyvenimą”. Projektas skirtas 2007-2013 metų Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos įgyvendinimui.
Bendrą projekto biudžetą sudaro 177719,32 eurai. 85 proc projekto lėšų skiria Europos Sąjunga iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projektą realizuoja du partneriai- Šiaulių sporto mokykla “Klevas” ir Latvijos regbio plėtros asociacija.
Pagrindinis projekto tikslas – sporto pagalba skatinti bendro lavinimo mokyklų moksleivių sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą .
Projekte numatoma:
-Supažindinti Šiaulių apskrities (Šiaulių, Joniškio, Pakruojo, Akmenės, Kelmės ir Radviliškio miestų ir rajonų) bei Latvijos Bauskės, Jelgavos, Dobeles rajonų bendro lavinimo mokyklų kūno kultūros mokytojus ir mokinius regbio nauja sporto šaka- Touch Rugby (Supaprastinta regbio sporto šakos atmaina). Skirtingai nei tikrasis regbis, šis žaidimas žaidžiams be fizinio kontakto su varžovu ir lengvai perprantamas žaidžiančiųjų. Kontaktiniu elementų nebuvimas Touch Rugby daro patraukliu ne tik mažiau fizinių jėgų turintiems berniukams, bet ir mergaitėms.
-Padidinti sporto vaidmenį tarp jaunų žmonių.
-Pagerinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Latvijos sporto organizacijų, bendro lavinimo mokyklų, skatinant naujos sporto šakos touch rugby plėtojimą kaimyniniuose regiuonuose.
Mokiniai ne tik bus apmokomi naujos sporto šakos pradmenų, bet ir organizuojamos mokyklų regbio komandos, kurios dalyvaus miestų, rajonų ir tarprespublikinėse varžybose.
Numatoma, kad apie 1000 jaunų 13-15 metų amžiaus mergaičių ir berniukų mokysis naujos sporto šakos paslapčių ir dalyvaus projekto kvalifikacinėse varžybose. 240 iš jų (po 12 geriausių Šiaulių ir Latvijos Zemgale apskričių mokyklų komandų) įgys teisę dalyvauti finalinėse projekto varžybose, kurios vyks šių metų rudenį Joniškio ir Jelgavos miestuose. Visoms projekte dalyvaujančioms mokykloms naujos sporto šakos apmokymui bus skirti Šiaulių regbio klubų „Vairas“ „BaltRex“ ir „Siauliai“ bei sporto mokyklos „Klevas“ treneriai, kurie vykdys mokymą , treniruočių procesą, padės komplektuoti mokyklų komandas bei organizuos varžybas. Kūno kultūros mokytojams bus sudarytos sąlygos susipažinti su šio žaidimo taisyklėmis bei aktyviai dalyvauti projekte.
Mokyklų komandos , dalyvausiančios projekte nemokamai aprūpinamos žaidimo apranga ir kamuoliais. Mokyklų ir tarpmokyklinių varžybų prizininkai nugalėtojai bei geriausieji žaidėjai apdovanojami taurėmis ir prizais. Kelionės mokyklų komandoms į zonines ir tarprespublikines varžybas apmokamos iš projekto lėšų. Finalinių varžybų dalyvių varžybų dienomis skiriamas nemokamas maitinimas. Finalinių varžybų prizinis fondas 5000 Eurų.
Dalyvavimas „Paliesk kamuolį –paliesk gyvenimą” projekto įgyvendinime mokyklų bendruomenių nariams suteiks galimybę ne tik aktyviai praleisti laisvalaikį mokantis naujo sportinio žaidimo, bet ir bus gera proga užmegzti draugiškus santykius su Šiaulių apskrities ir kaimyninės šalies mokyklomis. Projekto dalyvių tarpusavio bendravimui bei informacijos skelbimui kuriamas internetinis puslapis lietuvių ir latvių kalbomis.
Kontaktai projekto informacijai:
Svajūnas Mikalčius, Šiaulių sporto mokyklos “Klevas” direktorius
Tel. +370 41526461, mob. Tel.: +370 61131893, el. paštas: smikalcius @gmail.com
Sigitas Kukulskis, regioninis projekto koordinatorius, tarptautinės regbio federacijos regbio plėtros vadovas Lietuvoje.
mob.tel. +370 68685759, el. paštas : sigisrugby@yahoo.com

 

Plačiau apie šį projektą kviečiame apsilankyti šioje nuorodoje.