Darbo užmokestis

Informacija apie mokyklos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Eil. Nr. Pareigos Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Eur
2023 m. I ketv. 2023 m. II ketv.
 1. Direktorius 1 3122,81 1 3468,52
 2. Treneris 18 2590,41 18 2536,85
           

 

Eil. Nr. Pareigos Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Eur
2023 m. III ketv. 2023 m. IV ketv.
 1. Direktorius        
 2. Treneris        
           

 

 

Eil. Nr. Pareigos Darbuotojų skaičius Vidutinis bruto darbo užmokestis Eur 2020 m. Vidutinis bruto darbo užmokestis Eur 2021 m. Vidutinis bruto darbo užmokestis Eur 2022 m.
 1. Direktorius

1

1684,20 2135,82

2763,27

 2. Direktoriaus pavaduotojas

1

1760,29

 3. Treneris

17

1992,37 1932,42

2320,38